Palvelumme on nyt poistettu käytöstä, mutta meillä on uusi ohjelmisto korvaamaan se, ja nykyiset tunnuksesi toimivat edelleen uuden ohjelmiston kanssa. Klikkaa alla olevaa linkkiä päästäksesi päivitettyyn versioon.

Vår tjänst är nu föråldrad och fungerar inte längre, men vi har en ny programvara för att ersätta den, och dina befintliga inloggningsuppgifter kommer fortfarande att fungera med den nya programvaran. Klicka på länken nedan för att komma åt den uppdaterade versionen.

Our service is now deprecated and no longer operational, but we have a new software to replace it, and your existing credentials will still work with the new software. Click the link below to access the updated version.

https://aktivdata.info/wera/